BIG APPLE

New York City, USA 2016

קודים כפולים בצילום ההשתקפויות של אביב שילה

סדרת התצלומים של אביב שילה עוסקת בתיעוד השתקפויות עירוניות המייצגות את הצד המיסתורי, הבלתי מפוענח ומלא הפנטסיה של החיים.

כל יצירה של שילה מייצגת עולם מלא של צבעים קסומים ועילאיים, במידה מסוימת מביאה גוונים אוטופיים של תקווה. שפת הצבע הכללית בצילומים אלה נעה בין גווני הסגול לגווני המתכת הכסופה והמוזהבת. אווירה יצירתית קוסמית זו יוצרת פרטים בוהקים בזוהרם המרימים את חלקי התמונות לגבהים של תיאורי כרך קולנועי חלומי.

 

על פי רולאן בארת, התיאורטיקן המיתי של עולם הצילום, הצילום ככלל, קורא לפיענוח כפול – של הקודים התרבותיים של המקום המתואר בצילום ושל הממד הריגושי שלו. אביב שילה יוצר מסלול הבנה מאד אישי ורומנטי לפענוח זה.

חלונות הראווה הניו יורקים שהוא מנציח במסגרת תצלומיו מביאים מראה הירואי מופלא, מראה קוסמי ששייך לכל מקום, ובעיקר מראה המבטל את ממד הזמן והנכחתו.

 

זהו צילום פסבדו-נבואי, צילום שמעוצב בפרספקטיבה משולשת, המניעה את המבנים המתועדים בו כלפי מעלה מעלה וסוחף לצידם גם את הממד האנושי המיוצג על ידי בובות המנקין,

.הקיים והלא קיים מתערבבים זה בזה בלי גבולות ויוצרים מיתווה לעולם אידיאלי חדש